Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

     Październik - miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Posłuszni poleceniu Matki Najświętszej przekazanemu w licznych objawieniach, bierzemy do naszych rąk Różaniec. Zachętą do praktykowania tej szczególnej formy modlitwy niech będą dla nas poniżej zamieszczone świadectwa.

     Niechaj wszyscy, mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi dniem i nocą odmawiając święty różaniec.
Św. Ludwik Grignion de Montfort

     Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi wyciągnął różaniec, trzymając go nad głową powiedział: "Oto najwspanialszy skarb Watykanu!"

     Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (...). Przedziwna w swej istocie i głębi (...). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (...) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (...). W tajemnicach radosnych widzimy (...) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje"
Ojciec Święty Jan Paweł II

     Kiedy w moim życiu przychodzą chwile trudne... Kiedy nie mam ochoty na modlitwę... Kiedy jestem załamany, smutny... Wtedy sięgam po różaniec... To nie jest łatwe... Mówię sobie: "Co mi szkodzi, odklepię jedną dziesiątkę..." Zaczynam mówić Ojcze Nasz, potem dziesięć Zdrowaś Maryjo i rozmyślam o moich problemach... Mówię Maryi o tym, co mnie boli... Kiedy przychodzi już Chwała Ojcu, wszystko się zmienia... Odmawiam kolejne dziesiątki... Po takim różańcu, problem znika... Na moją twarz wraca uśmiech i idę dalej przez życie z ufnością małego dziecka. Kiedyś spytałem koleżankę, co sądzi o różańcu... Ona powiedziała, że różaniec to "linia telefoniczna z Niebem"... I tak jest naprawdę, kiedy my poświęcamy swój czas
i odmawiamy różaniec, Maryja staje przed Bogiem i wyprasza dla nas potrzebne łaski! Tego nie można zrozumieć, dopóki człowiek nie zacznie odmawiać różańca!
Zachęcam wszystkich - uchwyćcie się różańca! Maryja obiecała dla osób, które będą w swym życiu odmawiały różaniec, wspaniałe łaski! Trzeba tylko spróbować!
Różaniec jest modlitwą sprawdzoną! To nie jest kolejna modlitwa, wymyślona przez ludzi... To jest modlitwa dana nam z nieba! O różańcu wypowiadało się wielu papieży i świętych! Różaniec odmienił życie wielu ludzi! To właśnie różaniec uratował nieraz świat od wielkiej klęski!
Nie wierzysz? To spróbuj sam... Klęknij dzisiaj wieczorem i odmów jedną dziesiątkę różańca - zajmie Ci to jakieś 4 minuty - a przekonasz się, że to nie jest zwykła modlitwa.

Czytelnia: