5 edycja stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia to inicjatywa Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, która ma wspomagać rozwój zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Co roku przyznawanych jest ok. 600 stypendiów, o wartości od 200 do 1500 zł. W roku 2009 stypendia przyznawane są już po raz piąty, do rozdysponowania jest kwota 3,5 mln. złotych.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie i studenci warszawskich szkół i uczelni, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 950 zł/netto, a średnia ocen nie jest mniejsza niż 4,0 (uczniowie) oraz 3,5 (studenci).

Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę www.centrumjp2.pl i w zakładce „stypendia” odnaleźć wykaz wymaganych dokumentów. Następnie wypełnić dokumenty i przesłać drogą pocztową lub przynieść do siedziby Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11 w Warszawie.

Nabór wniosków ruszy 15 czerwca, termin składania wniosków mija 31 lipca (uczniowie) i 30 września (studenci). Ogłoszenie wyników nastąpi jesienią 2009 roku.

Jak podkreśla prezydent Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz - Chcemy, aby taka forma działalności miasta była wyrazem troski o młodzież. Chcemy wspierać talenty, pasje i ambicje oraz popierać zaangażowanie młodych w szczytne cele. Tak, aby to człowiek stał w centrum naszej uwagi, jak uczył nas Ojciec Święty. Chcemy też stawiać młodym warszawiakom Jana Pawła II, patrona naszych stypendiów, za wzór, a jego myśl i wartości - za punkt odniesienia.

Stypendia to nie tylko pomoc materialna, ale także propozycja wszechstronnego rozwoju i formacji intelektualnej dla stypendystów. Studenci zaproszeni są do udziału w projektach edukacyjnych, a także konkursach i klubach dyskusyjnych – mówi Norbert Szczepański, z-ca dyrektora ds. programowych w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Dla Doroty Ambrozewicz, laureatki stypendium, najbardziej niezwykłe jest to, że stypendium nie ogranicza się tylko do pomocy materialnej, ale pociąga za sobą opiekę nad osobistym rozwojem każdego stypendysty. Centrum Myśli Jana Pawła II oferuje stypendystom udział w wielu projektach takich jak „Inkubator miłosierdzia” czy „Laboratorium głębi”. Ponadto konkursy, a także warsztaty dla młodszych stypendystów. Dzięki projektom możemy wdrażać to co mówi Papież do naszego życia i dzięki temu rozwijać się – dodaje stypendystka.

Patronat medialny nad projektem objęli: TVP Warszawa, Polskie Radio Euro, Życie Warszawy.

Wybrane projekty kierowane do stypendystów
Papolandia – „Czeka was droga” to cykl comiesięcznych spotkań, które najstarsi stypendyści Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowali dla naszej najmłodszej grupy stypendialnej ze szkoły podstawowej. Spotkania miały charakter warsztatów, podczas których w aktywny i ciekawy sposób młodzi poznają papieskie nauczanie. Wszystko przeplatane zabawami, konkursami i mnóstwem fantastycznych niespodzianek. Tegoroczne spotkania Papolandii koncentrowały się na 30. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Mając w pamięci to ważne wydarzenie, wyruszyliśmy we wspólną podróż śladami Ojca Świętego

Kuźnia - adresatami projektu są stypendyści m. st. Warszawy im. Jana Pawła II w wieku gimnazjalnym oraz licealnym. „Kuźnia” to comiesięczne spotkania, podczas których młodzi mieszkańcy stolicy poznają nauczanie Papieża-Polaka. Kształtują przez to swoje opinie i życiowe postawy. Tematyka tegorocznych warsztatów krążyła wokół I pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Podczas spotkań zapoznaliśmy się z treścią przemówień papieskich, dotknęliśmy realiów ówczesnej Polski, podjęliśmy także dyskusję na temat wartości wspomnianych przez papieża podczas I wizyty.

Inkubator Miłosierdzia ma na celu przygotowanie naszych stypendystów - studentów do podjęcia pracy w charakterze wolontariusza. Na początku utworzyliśmy 3 grupy: praca z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, opieka paliatywna. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach przygotowujących do pracy w danej dziedzinie. Dodatkowo zorganizowane zostało również szkolenie ogólne z wolontariatu w trakcie, którego stypendyści poznali definicję wolontariatu oraz prawa i obowiązki wolontariusza. Następnie wolontariusze zostali wysłani do organizacji i instytucji biorących udział w projekcie, w których podjęli pracę.

Otwórz się na dobre jest to cykl spotkań skierowanych do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat, która jest zainteresowana tematem bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz jest gotowa zaangażować się w tę pomoc, ma wolny czas i chęci na spotkanie z drugim człowiekiem. Celem warsztatów jest zapoznanie się z szeroko pojętym zagadnieniem wolontariatu, wybranie adekwatnej dla siebie formy wolontariatu oraz wcielenie go w życie.

Szkoła Liderów to projekt, w których udział biorą najaktywniejsi stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II oraz laureaci konkursu JP2 wiem i znam. Są to szkolenia skierowane do aktywnych stypendystów dotyczące tego jak dobrze planować i wdrażać w życie projekty społeczne realizowane we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II.

Laboratorium głębi to cykl spotkań dyskusyjno-integracyjnych dla studentów.

Papieskie Szkoły Letnie jest propozycją integracji i edukacji najbardziej zaangażowanych w projekty Centrum Myśli Jana Pawła II laureatów Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Czytelnia: