Nie przegraj!

„Nie przegraj!” – kampania przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży
     Chęć posiadania modnych ubrań, kosmetyków czy gadżetów – to, zdaniem 58% młodych Polaków, powód podejmowania kontaktów seksualnych przez dzieci i młodzież w zamian za korzyści materialne lub finansowe. W województwie mazowieckim zainaugurowano ogólnopolską kampanię „Nie przegraj!” dotyczącą problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego małoletnich w perspektywie Euro 2012. Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, przekazał na ten cel 100 tys. zł. Fundacji Dzieci Niczyje.
     - Działania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa podczas Euro 2012 wymagają szerokiego spojrzenia – to nie tylko porządek publiczny na ulicach, czy na stadionach. Musimy dbać także o najmłodszych, którzy również mogą paść ofiarami przestępstw. Dlatego wierzę, że przekazanie 100 tys. zł na kampanię realizowaną przez Fundację Dzieci Niczyje to właściwa decyzja – powiedział wojewoda.
     Głównym celem kampanii jest ograniczenie przestępczości polegającej na wykorzystywaniu seksualnym małoletnich w zamian za korzyści materialne. Akcja skierowana jest zarówno do potencjalnych sprawców, jak i do młodzieży. Z doświadczenia wiadomo, że do krajów organizujących mistrzostwa w piłce nożnej przyjeżdża wielu turystów, wzrasta wtedy popyt na usługi seksualne - także małoletnich – powiedziała Maria Keller-Hamela, członek zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. Kampania „Nie przegraj!” ma uświadomić kibicom, że nawiązywanie komercyjnych stosunków seksualnych z małoletnimi jest nielegalne. Organizatorzy zwracają uwagę na fakt, że młodzi ludzie mogą często wyglądać na znacznie starszych, niż są w rzeczywistości. Dla kibiców udających się na Euro 2012 przygotowane zostaną materiały informacyjne (ulotki, plakaty, naklejki) w języku polskim, ukraińskim i angielskim, dotyczące polskich regulacji prawnych w tym zakresie.      Dystrybuowane będą w miejscach wzmożonego ruchu podczas turnieju (m.in. na przejściach granicznych, lotniskach, dworcach, hotelach, stadionach, w środkach komunikacji miejskiej). Kampania będzie realizowana także za pośrednictwem mediów.
     Działania skierowane do młodzieży mają uświadomić młodym ludziom, że konsekwencje podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych mogą być poważne i długofalowe. Przygotowany zostanie specjalny program edukacyjny dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz materiały edukacyjne dotyczące możliwości uzyskania pomocy m.in. w anonimowym telefonie zaufania 116 111.
     W kampanii „Nie przegraj!” dużą rolę odegrają także służby zajmujące się zapobieganiem i zwalczaniem komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym pedagodzy, psychologowie szkolni oraz funkcjonariusze policji i straży granicznej. Dla służb mundurowych i pracowników oświaty przygotowano szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą – potencjalnymi ofiarami. Podczas inauguracji kampanii w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano je po raz pierwszy. Wzięło w nich udział łącznie około 80 osób.
     Zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i na Ukrainie, dotyczących problemu prostytucji dziecięcej. Wynika z nich, że 58% ankietowanych nastolatków uważa, że powodem podejmowania kontaktów seksualnych w zamian za korzyści materialne jest chęć posiadania modnych ubrań i kosmetyków.
     Pomysłodawcą i realizatorem kampanii edukacyjno – informacyjnej „Nie przegraj!”, której inauguracja nastąpiła w województwie mazowieckim, jest Fundacja Dzieci Niczyje. 100 tys. zł na jej realizację przekazał Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” . Na przełomie listopada i grudnia w pozostałych miastach goszczących Euro 2012 (Gdańsk, Poznań, Wrocław) oraz w Rzeszowie (blisko granicy z Ukrainą) odbędą się kolejne konferencje.
     Kampania została objętym honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.
Dodatkowych informacji udzielają:
Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego
tel.696 652 782

Marta Skierkowska
Fundacja Dzieci Niczyje
tel. 0 507 052 514
marta.skierkowska@fdn.pl

Czytelnia: