Paczka na Wschód

     Na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Rosji mieszkają rodziny, w których dziadkowie starają się kultywować polskie zwyczaje i tradycje. Polscy misjonarze również dbają by młode pokolenie miało szansę poznać nie tylko język, ale i osobiście kraj swoich przodków. W roku 2008 z kolonii letnich w Polsce, organizowanych przez Caritas Polska i 22 diecezjalne Caritas, skorzystało ponad 4 500 dzieci. Największa liczba małych kolonistów przyjechała z Białorusi (2569) i Ukrainy (1198).
     Caritas Polska pragnie kontynuować współpracę z Polakami na Wschodzie, organizując corocznie transport darów żywnościowych, środków chemicznych, itp. skierowanych do rodzin wielodzietnych, osób starszych i potrzebujących.
     Akcja „Paczka na Wschód” jest przedłużeniem pomocy kierowanej do dzieci z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Pragniemy by Polacy żyjący od wielu lat poza Polską wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na pomoc rodaków z kraju. Pomysłodawcą akcji jest ks. dr Zdzisław Ossowski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej "Gospel".
     Tegoroczna akcja będzie miała inny charakter od poprzedniej, realizowanej w roku 2009. Poprzednio niemalże 6 000 dzieci otrzymało paczki świąteczne, w których znalazły się słodycze czy przybory szkolne. Wartość paczek przygotowanych dla najmłodszych wynosiła 139 288 zł. W roku 2010 Caritas Polska pragnie odbudować spalone w pożarze pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinety medyczne w Kamieńcu Podolskim. Do akcji włączył się abp metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Kulminacyjnym punktem akcji będzie uroczysty koncert w katedrze lwowskiej w dniu 5 stycznia 2010 roku. Retransmisję koncertu będzie można obejrzeć w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2010 roku w telewizyjnej „Jedynce” o godz. 14.05.

     W okresie od 3 do 10 stycznia 2010 można wysłać charytatywny SMS o treści „Pomagam” pod nr 72 052 (koszt 2 zł + VAT). Zebrane środki skierowane zostaną na odbudowę pomieszczeń przeznaczonych na gabinety medyczne w Kamieńcu Podolskim.

     Pamiętajmy, II edycja „Paczki na Wschód” jest swoistą kontynuacją Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, realizowanego corocznie przez Caritas w Polsce. Do akcji może włączyć się każdy, komu bliskie są sprawy Polonii na Wschodzie.

Nasze działania można również wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na konto:
CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem: "Paczka na Wschód"

Patroni medialni: Telewizja Polska, Polskie Radio, KAI, Rzeczpospolita.

Czytelnia: