Różaniec - lipiec/sierpień 2012

Temat numeru: JAK BUDOWAĆ ZGODĘ
     Na miesiące wakacyjne redakcja „Różańca” wybrała z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, opracowanych przez kard. Stefana Wyszyńskiego, fragment: „Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku!”.
     W artykule wstępnym ks. Wojciech Przybylski przypomina, że „chrześcijanin jest powołany do budowania zgody, pokoju, cywilizacji miłości”. Zaraz jednak zadaje pytanie, „czy zawsze i za wszelką cenę” należy „godzić się na wszystko dla zachowania zgody i spokoju”. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna, a jej uzasadnienie znajdziemy w bieżącym numerze „Różańca”.
     Czytelnicy dowiedzą się również, co na temat zgody mówi Pismo święte, a także co to jest język zgody. „Temat komunikacji – czytamy – od lat znajduje się w centrum problemów współczesnej cywilizacji”, ale… „im więcej słów, tym więcej nieporozumień”. Autor, ks. Paweł Siedlanowski, radzi więc: „Kiedy słuchasz drugiego człowieka, nie zatrzymuj się tylko na tym, co ubrał w słowa”. Podkreśla również, że budować język zgody to sięgać do principiów, pamiętać, że rozmówca to zawsze człowiek, podmiot godny szacunku.
     Z opowiadania Krystyny Sztramskiej Czytelnicy dowiedzą się, jak realizować ewangeliczne błogosławieństwo „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Zaś świadectwo Marka mówi o tym, jak alkoholik dzięki spotkaniu Chrystusa został wyzwolony z nałogu i pojednał się z samym sobą.
     Ponadto w numerze wakacyjnym, oprócz stałych rubryk: rozmowa z pielgrzymami pokoju i cywilizacji miłości oraz świadectwa osób, które część urlopu poświęciły na rekolekcje.

     Zapraszamy do lektury pism, a także do odwiedzania naszych stron internetowych: www.rozaniec.eu, www.sygnalytroski.pl, www.aniolstroz.com. Miesięczniki można nabyć w sklepach sieci EMPiK i księgarniach katolickich lub zaprenumerować w Wydawnictwie Sióstr Loretanek: Warszawa, ul. Żeligowskiego 16/20; tel. (22) 673 58 39; e-mail: prenumerata@loretanki.pl; www.loretanki.pl

Czytelnia: