Obowiązek a tradycja

Jak Boscy odpowiedzą na trudne pytania najmłodszego syna podczas ubierania choinki?

Humor: