Nikt nie ma dostępu

Nikt nie ma dostępu
do tajemnic człowieka
- za wyjątkiem serca.
Istnieje tylko jedna droga
do innych ludzi
- droga serca.

Ptak, który wypadł z gniazda – umiera.
Dziecko, którego nikt nie obejmie ramionami – zamarznie.
Aby być człowiekiem, potrzeba ciepła,
poczucia bezpieczeństwa i Miłości.

Społeczeństwo nasze choruje na serce.
Powinno się znaleźć na oddziale intensywnej terapii.
Musi otrzymać zastrzyk surowicy Miłości.
Jeżeli serce ludzkie jest chore,
chore jest również życie społeczne,
polityczne i gospodarcze.
W gruncie rzeczy wszystko jest śmiertelnie chore.
Miłość jest fundamentem i podstawą
dla wszelkiego szczęśliwego życia z innymi.