Przyjdźcie, czcijmy - wezwanie

Przyjdźcie, czcijmy + Króla, naszego Boga.
Przyjdźcie, czcijmy + Chrystusa Króla i naszego Boga.
Przyjdźcie, czcijmy i pokłońmy się +
jedynemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Królowi i Bogu naszemu.

Modlitwy poranne - grekokatolickie