Wszechmogący, Słowo Ojca

Wszechmogący, Słowo Ojca,
sam będąc doskonałym, Jezu Chryste,
ze względu na ogromne Twoje miłosierdzie
nie opuszczaj mnie, Twego sługi,
ale zawsze spoczywaj w moim sercu.
Jezusie, Dobry Pasterzu Twoich owiec,
zachowaj mnie od ataków diabła;
nie pozostawiaj mnie pragnieniu złych zamiarów szatana,
nawet jeśli jest we mnie ziarno wiecznego potępienia.
Tymczasem, Jezu Chryste, Panie Boże,
któryś jedyny jest uwielbiany,
podczas snu zachowaj mnie przez Twojego Ducha Świętego,
którym uświęciłeś Twoich uczniów.
Daj, Panie, i mnie niegodnemu Twemu słudze,
Twoje zbawienie na moim łożu,
oświeć mój rozum światłością świętej Twojej Ewangelii,
duszę miłością Twego krzyża,
serce czystością Twojej nauki.
Strzeż mego ciała Twoją męką najświętszą,
myśl moją zachowaj Twoją pokorą
i podnieś mnie we właściwym czasie ku sławieniu Ciebie.
Albowiem wysławiany jesteś ponad wszystko
z wiekuistym Twoim Ojcem + i z Najświętszym Duchem na wieki.
Amen.

Modlitwy wieczorne - grekokatolickie