Psalm 120 - Prośba o uwolnienie od ludzi fałszywych

W utrapieniu moim do Jahwe wołałem,
a On mnie wysłuchał.
Jahwe, uwolnij mnie od warg kłamliwych,
od przewrotnego języka.
Cóż ci się dostanie i co ci będzie dodane,
o języku kłamliwy?
Ostre strzały wojownika
i rozżarzone głownie janowca.
Biada mi, że przebywam w Meszek,
że mieszkam pośród namiotów Kedar.
Zbyt długo przebywałem
z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Ja i pokój to jedno! Ale ledwo przemówię,
oni dążą do wojny.

Modlitwy: