Litania pokory

O, Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być cenionym, wysłuchaj mnie.
z pragnienia, aby być lubianym, wysłuchaj mnie.
z pragnienia, aby być wysławianym, wysłuchaj mnie.
z pragnienia, aby być chwalonym, wysłuchaj mnie.
z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, wysłuchaj mnie.
z pragnienia, aby zasięgano mojej rady, wysłuchaj mnie.
z pragnienia, aby być uznanym, wysłuchaj mnie.
ze strachu przed poniżeniem, wysłuchaj mnie.
ze strachu przed wzgardą, wysłuchaj mnie.
ze strachu przed skarceniem, wysłuchaj mnie.
ze strachu przed zapomnieniem, wysłuchaj mnie.
ze strachu przed wyśmianiem, wysłuchaj mnie.
ze strachu przed skrzywdzeniem, wysłuchaj mnie.
ze strachu przed podejrzeniem. wysłuchaj mnie.

I także, Jezu, daruj mi tę łaskę, bym pragnął...
aby inni byli więcej kochani, niż ja,
aby inni mogli być wyżej cenieni ode mnie,
aby w oczach świata inni wygrywali, ja bym przegrywał,
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem. Amen.

Modlitwy: