Poniedziałek

służba świętym aniołom

Troparion
Wojsk niebieskich arcystratedzy, prosimy Was nieustannie, my niegodni, abyście nas osłonili cieniem skrzydeł niematerialnej Waszej chwały, zachowując nas usilnie modlących się i wołających:
Z nieszczęść wybawcie nas, wodzowie niebieskich mocy.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu. Teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Kontakion
Arcystratedzy Boży, słudzy Chwały Bożej, przywódcy aniołów i opiekunowie ludzi, módlcie się
o rzeczy pożyteczne dla nas i o wielkie miłosierdzie, jako wielcy wodzowie niebiescy.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie