10. DZIEŃ

BOŻE MÓJ I OJCZE!
dziękuję Ci, żeś tej nocy mnie strzegł
i nowy dzień mi darujesz.
Ty mnie stworzyłeś.
Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
mnie odkupiłeś i do swojego królestwa wezwałeś.
Chcę przeto być Ci posłuszny dziś i zawsze.
Twoja święta wola niech się stanie.
Oświeć mnie, bym poznał, co mam dzisiaj czynić.
Zachowaj mnie od zła wszelkiego.
Niech mnie prowadzi Twój Syn, Jezus Chrystus, a Duch Święty miłością napełnia.
Z miłości ku Tobie, na Twoją chwałę chcę dzisiaj wszystko czynić.
Maryjo, moja Matko i Królowo, weź mnie pod swoją obronę.
Aniołowie Pańscy, czuwajcie nade mną.

DZIĘKUJCIE, DZIĘKUJCIE PANU,
bo On jest dobry, bo Jego wierność trwa na wieki.

WIERZĘ W BOGA,
Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
l w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł.
Trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa.
Siedzi po prawicy Boga Ojca.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół Powszechny,
świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
w żywot wieczny. Amen.

NIECH PAN MNIE BŁOGOSŁAWI
i strzeże od złego.
Niech mnie doprowadzi do życia wiecznego.
A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże,
niech dostąpią wiekuistego pokoju. Amen.

Słowo Boże:
"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus."

Modlitwy: