30. DZIEŃ

PANIE, BOŻE MÓJ,
w podarku od Ciebie, nowy dzień dostaję,
a z nim nowy kawałek mojego życia.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś,
że żyję odkupiony przez Twojego Syna,
do chwały nieba powołany.
Dziękuję, że dajesz mi wszystko,
co do życia konieczne,
również i to, co mi sprawia radość.
Dziękuję, że o mnie pamiętasz
i kochasz mnie.
Tobie poświęcam ten dzień,
moje myśli i czyny,
moje prace i zmagania,
to, co mi radość sprawi
i to, co ciężarem będzie.
Pobłogosław, bym we wszystkim
Twoją wolę pełnił
i Ciebie wychwalał.
W Tobie Panie, swą ufność pokładam,
gdyż od Ciebie wszelkie dobro pochodzi.
Do Ciebie chcę należeć dzisiaj
i przez wszystkie dni mojego życia. Amen.

ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY,
Pan Bóg zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

SŁOŃCA BLASK
i księżyca poświata,
żywe istoty i skały bezduszne
o Twoich cudach mówią nam, o Panie.
Do źródeł Twoich łask
biedny człowiek przychodzi
grzechem obciążony i pełen strapienia.
Jasność Twa i dobroć
na życia drogach
niechaj nam przyświeca.
Odwagę ludzkim sercom daj.
Twe dobre, ojcowskie ręce,
niechaj nas do celu prowadzą,
a nieskończona Twa szczodrobliwość
cel osiągnąć pomoże.

MARYJO!
z Twym boskim Dzieciątkiem
nad nami czuwaj i błogosław nam.

Słowo Boże:
"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chleb, który ja dam, jest moje ciało za życie świata." (J 5, 51)

Modlitwy: