12. DZIEŃ

PANIE JEZU CHRYSTE,
odblasku jasności Ojca Niebieskiego,
całym sercem dziękuję za światłość poranną,
którą mi dziś oglądać pozwalasz.
Słońce Sprawiedliwości, wzejdź do mego serca,
bym postępował jako dziecię światłości
i zasłużył na oglądanie Twej wiekuistej światłości.
Panie! Nasze czasy są pełne niepokoju i wojen,
a w Twoim Królestwie pokój i szczęśliwość.
Proszę Cię przeto,
udziel pokoju na drogach naszego życia.
Udzielaj rady bezradnym,
wspieraj słabych,
wlej ufność w serca złamane.
Pozwól nam z wiarą spoglądać w przyszłość.
Przygotuj nas na Twoje przyjście.
Panie, wierzę! Ratuj moją słabą wiarę!

MATKO MOJA I ORĘDOWNICZKO,
Tobie się całkiem oddaję.
Dziś poświęcam Ci moje oczy i uszy,
moje usta i serce moje
i całego siebie,
i wszystko, co mam.
Skoro zaś już tak całkiem należę do Ciebie, zachowaj mnie i strzeż jako swoją własność.

PAN, JEZUS CHRYSTUS,
niech będzie przy mnie i mnie broni.
Niech we mnie będzie i mnie strzeże.
Niech przede mną będzie i mnie prowadzi,
Niech obok mnie będzie i czuwa nade mną,
I niech mnie błogosławi.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGA WSZECHMOGĄCEGO,
Ojca i Syna i Ducha Świętego,
niech zstąpi na mnie
i pozostanie ze mną na zawsze. Amen.

Słowo Boże:
"Niech każdy stara się o to co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania.
Przecież Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla niego." (Rz 15, 2, 3)

Modlitwy: