Witaj dniu!

Witaj dniu pierwszy, początku światłości,
Dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą,
Godny wesele i pieśni pochwalnych,
Dniu Paschy, witaj!

Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas
I swoją męką zgładził ludzkie winy;
Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów
Przez śmierć na krzyżu.

Razem z Chrystusem jesteśmy umarli
Złu i grzechów, by życie odzyskać;
Chrztem odrodzeni czekamy na zorzę
Słońca wieczności.

Baranku Boży, zmartwychwstały Panie,
Zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci,
Wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem
W Najświętszym Duchu.

Amen.

Modlitwy: