Psalm 101 - Wzór dobrego władcy

Miłość i Prawo chcę opiewać,
Tobie, o Jahwe, pragnę śpiewać Psalm.
Roztropnie wybiorę drogę nieskalaną:
kiedyż przybędziesz do mnie?
W prawości serca będę postępował
wewnątrz mojego domu.
Moich oczu nie zatrzymam
na żadnej niegodziwości;
nienawidzę czynów występnych,
nie przylgnie to do mnie!
Będę się trzymał z dala od serca przewrotnego,
znać nie chcę tego, co złe.
Zniszczę tego, który skrycie
oczernia swego bliźniego,
nie ścierpię człowieka
o wyniosłych oczach i pysznym sercu.
Oczy moje zwrócę na wiernych w kraju,
aby mieszkali wraz ze mną,
ten będzie u mnie służbę sprawował,
kto nieskalaną kroczy drogą.
Nie zamieszka w moim domu,
ktokolwiek działa podstępnie,
i nie ostoi się przed mymi oczyma,
kto kłamstwa rozgłasza.
Co rano będę niszczył
wszystkich przeniewierców w kraju,
aż wytracę z Miasta Jahwe
wszystkich, którzy czynią nieprawość.

Modlitwy: