Psalm 117 - Zachęta do wysławiania Boga

Chwalcie Jahwe, wszystkie ludy,
wysławiajcie Go, wszystkie narody.
Gdyż przemożna jest nad nami łaskawość Jego,
a Jego wierność trwa wiecznie.

Modlitwy: