Powstawszy ze snu

Powstawszy ze snu wielbię Ciebie,
błogosławiony Boże,
i anielską pieśń zanoszę Tobie, potężny Panie:
Święty, Święty, Święty jesteś Boże!
Przez wstawiennictwo Twoich świętych zastępów zmiłuj się nade mną.

Chwała Ojcu + i Synowi i Świętemu Duchowi
Z łoża i snu podniosłeś mnie,
Panie, oświeć mój umysł,
otwórz moje serce i usta,
abym opiewał Ciebie, Święta Trójco +:

Święty, Święty, Święty jesteś Boże!
Przez modlitwy wszystkich Twoich świętych zmiłuj się nade mną.
Teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen

Nieoczekiwanie przyjdzie Sędzia i uczynki każdego będą wyjawione,
przeto z bojaźnią wołam o północy:
Święty, Święty, Święty jesteś Boże!
Przez modlitwy Bogarodzicy zmiłuj się nade mną.

Modlitwy poranne - grekokatolickie