Zachowaj mnie od pychy

O mój słodki Panie Jezu,
proszę Cię,
zachowaj mnie od pychy,
bo się jej boję straszliwie,
i od wszystkich grzechów;
daj raczej śmierć,
niżbym Cię kiedykolwiek
obrazić miała.
Ufam Bogu mojemu,
że mi upaść nie da
i tam mnie doprowadzi,
gdzie przeznaczył.
Niech na wieki
będzie błogosławiony. Amen.
bł. Bernardyna Jabłońska.