Słyszę jeszcze dźwięk kosy...

Ojczyzna - kiedy myślę -
słyszę jeszcze dźwięk kosy,
gdy uderza o ścianę pszenicy,
łącząc się w jeden profil
z jasnością nieboskłonu.
Lecz oto nadciągają kosiarki,
zapuszczając do wnętrza
tej ściany i dźwięków monotonię
i ruchów gwałtowne pętle, i tną...

Jan Paweł II: