Twoja Boża łaska

Ręka próbuje kreślić słowa
Co modlitwą z duszy płyną
Szarpie najdelikatniejsze struny
Twa Boże łaska
Rozlewa
We mnie potężne fale tęsknoty
Za światem
Sama go dziś wierszem
Stworzę

I Ku chwale Twej uśmiechem smutnego obdaruję
A potem o jego radości napiszę pieśń
Rękę podam tym co upadli
Wstaną

I może świat za mną pójdzie w tę stronę…