Poncjusz Piłat

stalowa
oschła
okryta
maską
bezsenności
twarz...

...władcza ręka
skazująca
na
śmierć
lub darująca
życie...

Lecz i on
zagubił się
w labiryncie
myjąc ręce
w misie...

Jego oczy
od tej chwili
miały
stale
wędrować
za odchodzącym
zgarbionym
cieniem
Nazarejczyka...

...wszechwładne oczy Piłata z Pontu...