Spowiedź

spowiadam się
ludziom przedmiotom i siłom

wyznaję prawdę
w promieniach słonecznych

choć ciosy
tak palące
a twarz
dotyka ziemi
spowiadam się wszystkim
którzy pragną słyszeć
moje wyznanie

spowiedź ta zamilknie
gdy w darze litości
ktoś mnie obdaruje
swoim przebaczeniem
i z win mnie obmyje

czy to przedmioty
czy ludzie
czy siły nieznane

***

spowiadam się
ludziom przedmiotom
i siłom
choć
me ciało milczy
a ma dusza płonie