Jezu ufam Tobie

Niepojęty w Swej hojności
Bóg i Pan miłości.
Gdy nas karmi Swoim Chlebem,
łączy ziemię z niebem.

Panie nasze serca płonią.
Żar niesiemy w sobie,
bo Ty Jesteś życia Drogą.
Jezu ufam Tobie!

Maria Borcz