***

Bóg troszczy się o wszystkich
widzi szarego wróbelka
który lata na nocnym niebie
a jakże by mógł
nie dostrzec Ciebie?

sierpień 2009
Monika Wojdyła