Zbliżenia

wszystkie Mleczne Drogi
jak miecz między nami
krzyż wciąż nieskończony
przestrzeń niepoznania
wąski pasek cnoty

zbliża mnie do Ciebie
to co cię oddala

ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski: