Spowiedź dzieci

Z okazji Nowego Roku szkolnego
Spowiedź Święta dzieci.
Przy konfesjonałach kolejki.
Oblężenie miłosierdzia wieży.
Zgiełk wielki.
Oczy tych młodych szczerością płaczą
I jakąś dobrocią.
Spoglądają w tą i tamtą stronę,
Szukają kontaktu z rówieśnikami,
Manipulują książeczkami
Do nabożeństwa.
Nie mogą się skupić,
Chyba nie są to tego zdolne.
Jednak mają wiele męstwa,
Stoją spokojnie.
Nasze polskie dzieci kochane
Za chwilę, za kratką konfesjonału
Będą rozmawiać z kapłanem.