Więźniów pocieszać

Uczynki miłosierne, co do ciała -
Więźniów pocieszać.
Utrapieniem tego świata
Są więzienia.
Przemieszczenia
Z wolności za kraty.
Często bez winy
Uwięziony niewinny.
Tak, czy inaczej
Więzień nad losem płacze
I jest zniewolony.
Bez dzieci i żony.
Trzeba więźniów pocieszać
Po chrześcijańsku.
Modlić się za nimi bez ustanku.
Słów dobrych nie żałować.
W nadziei nie folgować.
Przez okruszyny miłości
Wrócić im poczucie godności.