Sposób odmawiania Różańca

Wyznanie wiary (Wierzę w Boga Ojca...)
Modlitwa Pańska (Ojcze nasz...)
Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo...) [za wiarę]
Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo...) [za nadzieję]
Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo...) [za miłość]
Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej (Chwała Ojcu...)

Na pojedynczych paciorkach: Modlitwa Pańska (Ojcze nasz...) (1 raz)
Na każdym paciorku dziesiątek: Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo...) (10 razy)
Na pojedynczych paciorkach: Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej (Chwała Ojcu...) (1 raz)