Sposób odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa Pańska (Ojcze nasz...)
Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo...)
Wyznanie wiary (Wierzę w Boga Ojca...)

Na pojedynczych paciorkach
- Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Tobie Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
- Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na każdym paciorku dziesiątek
- Dla Jego bolesnej Męki
- Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Doksologia końcowa po pięciu dziesiątkach
- Święty Boże, Święty Mocny, Święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)
- O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca jezusowego. Ufamy Tobie. (3 razy)
- Jezus, ufam Tobie. (3 razy)