Cztery cnoty główne (kardynalne)

1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Umiarkowanie
4. Męstwo