Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa,
2. Post,
3. Jałmużna.