Cisza jest pełnią słowa - Wolność Makarego

W dzisiejszym komentarzu tyniecki opat, o. Szymon Hiżycki, podkreśla wolność abba Makarego wobec dóbr materialnych. Jak wskazuje, warto przenieść refleksję nad komentowanym apoftegmatem o poziom wyżej: chrześcijanin jest wezwany nie tylko do braku zależności od doczesnych dóbr, lecz także do wolności wobec obrazu samego siebie i wobec tego, co osiągamy własną pracą.

Szymon Hiżycki OSB

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: