Miesięcznik Egzorcysta: Dusza nie jest na sprzedaż

Pakt z diabłem – cóż to za spółka? Chcemy otrzymać coś od kogoś, kto nie jest tego prawowitym właścicielem. Nemo dat qui non habet – nie da ten, kto nie ma. Co można dostać od oszusta? Chwilowe namiastki, ułudę, ale nic naprawdę na własność. A cenę za trefny towar trzeba zapłacić ogromną. Lepiej trzymać się z daleka. – pisze we wstępie do najnowszego numeru Miesięcznika Egzorcysta redaktor naczelny pisma – Artur Winiarczyk.
     Tematem wrześniowego wydania Miesięcznika… są cyrografy – pakty zawierane z szatanem, po to by, jak wydaje się paktującym, pozyskać określone korzyści lub uniknąć przykrości. Faktyczne skutki takiej „umowy”, wiążące się z nią rozczarowania i niebezpieczeństwa, jakie z niej wynikają stanowią myśl przewodnią większości zamieszczonych w bieżącym numerze tekstów.
     Nad motywami popychającymi ludzi do układania się z szatanem oraz nad sposobami na wyzwolenie się spod mocy złego zastanawia się między innymi ks. Piotr Markielowski – egzorcysta diecezji kieleckiej. Kapłan ten, w obszernym wywiadzie udzielonym redaktorowi naczelnemu, opowiada o specyfice swojej pracy, podejmuje temat cyrografów, a także podkreśla moc modlitwy rodzinnej w walce o uwolnienie.
     Cenne źródło informacji na temat niebezpiecznych paktów stanowią także teksty ks. Andrzeja Grefkowicza i ks. dr. hab. Aleksandra Posackiego, z których wiele można dowiedzieć się o istocie tego zjawiska i jego tradycji w kulturze.
     Przeciwwagą dla wspomnianych dotychczas materiałów są artykuły podejmujące temat przymierzy z Bogiem. Paktów mających swoje korzenie w Starym Testamencie, a mimo to wciąż aktualnych, choć przez wielu spychanych na margines współczesnej rzeczywistości.
     Ks. dr hab. Krzysztof Guzowski podkreśla wagę Zesłania Ducha Świętego jako publicznej manifestacji Nowego Przymierza a zarazem spełnienia obietnic związanych z przymierzami poprzednio zawartymi z Bogiem. Przypomina ponadto, że istotą Nowego Przymierza jest pielęgnowanie jedności i przyjaźni z Bogiem, który właśnie za sprawą obecności Ducha Świętego, jest blisko nas i pozwala się słyszeć.
     W najnowszym numerze znajdziemy także poruszający tekst poświęcony problematyce zapłodnienia in vitro. Jego autor nie poprzestaje na analizie statystyk. Spogląda na zagadnienie z perspektywy chrześcijanina, który z problemem niepłodności zetknął się osobiście. Nie uległ jednak pokusie, nie próbował drogi na skróty. Pragnął dać życie, nie odbierając go dziesiątkom innych ludzkich istnień i Bóg jego prośby wysłuchał.
     Warto zwrócić uwagę również na artykuł ks. dr. Marka Dziewieckiego: Rozpacz. Stan bez wyjścia. Autor rozważa w nim teologiczny i psychologiczny sens rozpaczy, pisze o dojrzałości emocjonalnej, przeżywaniu cierpienia i zawierzeniu Bogu.

     Miesięcznik Egzorcysta sprzedawany jest w salonach Empik-u, Kolportera, Ruch-u, Relay, Inmedio i Garmond Press. Pismo dostępne jest głównie w punktach z wejściem do środka, czyli tzw. salonach prasowych. Wydawca zapewnia też prenumeratę krajową i zagraniczną. Więcej informacji na temat Miesięcznika znajduje się na: miesiecznikegzorcysta.pl

Czytelnia: