Różaniec - październik 2011 - Dzielenie się to radość

     Październikowy numer „Różańca” poświęcony jest niezwykle istotnej w życiu każdego chrześcijanina problematyce służby, stanowiącej szkołę pokory i współczucia, w której z oddaniem i zaangażowaniem wychodzi się bezinteresownie do ludzi „ukoronowanych cierniem”.
     Służba to radość, płynąca z dawania siebie za darmo i dzielenia się swoją pasją, otwartość na drugiego człowieka, „wyjście z egoizmu, który uznaje tylko siebie, i przejście do nowego życia – życia dla innych”. Służba to wreszcie łaska dotykania innych ręką kochającego ojca, to miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi, rozumiana jako akt dwustronny, oraz dorastanie do bycia lepszym.
     W numerze można zapoznać się także z treścią homilii wygłoszonej przez papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. na lotnisku w Cuatro Vientos w Madrycie, 21 sierpnia 2011 r., oraz poruszające świadectwo oficjalnego ceremoniarza papieskiego Jana Pawła II, ks. Konrada Krajewskiego, który towarzyszył Ojcu Świętemu w ostatnich chwilach jego ziemskiego życia.
     Warto pochylić się nad innymi zagadnieniami, poruszanymi w tym miesiącu, takimi jak np. tajemnica chrztu, nad świadectwami osób, których życie wypełnione jest służbą drugiemu człowiekowi, nad rozważaniami październikowymi na każdy dzień, a także nad krótkimi artykułami, przywołującymi sylwetki ludzi szczególnie oddanych Bogu – ks. Jerzego Popiełuszki i kard. Johna Henry’ego Newmana.
     Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma „Różaniec”, która może nam pomóc odnaleźć w sobie niewykorzystane pokłady życzliwości w stosunku do bliźnich, a także wyzwoli w nas ogrom troski i ofiarności.

     Zapraszamy do lektury pisma, a także do odwiedzania naszej strony internetowej: www.rozaniec.eu. Miesięcznik można nabyć w sklepach sieci EMPiK i księgarniach katolickich lub zaprenumerować w Wydawnictwie Sióstr Loretanek: Warszawa, ul. Żeligowskiego 16/20; tel. (22) 673 58 39; e-mail: prenumerata@loretanki.pl; www.loretanki.pl.

Czytelnia: