Psalm 133 - Pochwała bratniej zgody

Jakże miłą i dobrą jest rzeczą,
gdy bracia razem mieszkają.
To jak najprzedniejszy olejek na głowę,
który spływa aż na brodę —
na brodę Aarona — który spływa
aż na kraj jego szaty.
Jest to jak rosa Chermonu,
która opada aż na góry Syjonu.
Chciał bowiem Jahwe, by tam było błogosławieństwo
i życie aż na wieki.

Modlitwy: