Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Chrystusowy!
Z hołdem przychodzę do ciebie, stróżu mój święty,
któryś od chrztu mego był powołany strzeżenia ciała i duszy mojej.
Wzywam twego skutecznego wstawiennictwa.
Często obrażałem cię moim lenistwem i złymi nawykami.
Tyś jest bez skazy w swojej chwale,
a ja nieraz odpędzałem cię moimi grzechami.
Modlę się i błagam, najświętszy stróżu,
bądź mi miłościw, twemu grzesznemu i niegodnemu słudze.
Bądź mi obrońcą i dopomóż przeciw moim wrogom.
Za twoim wstawiennictwem,
uczyń mnie godnym dostąpienia Królestwa Bożego
ze wszystkimi świętymi na wieki wieków.
Amen.

Modlitwy poranne - grekokatolickie