31. DZIEŃ

NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ PANA
pracę, rozrywkę i odpoczynek poświęcam.
Moim programem niech będzie
głoszenie chwały Pana.
Z radością chcę służyć Panu.
Jezu, daj łaskę ku temu.
Panu, który światem rządzi,
serce moje oddać chcę.
Tylko dobrem - zło zwyciężać mogę.
Wierność Panu, pokój narodom przynosi.
Jezu, Dobry Pasterzu, daj łaskę wierności.
Chcę chwałę Pana głosić
w radości i smutku.
Sam Pan mnie pouczy, co mam czynić.
Bożej woli chcę być zawsze posłuszny.
Jezu, daj łaskę ku temu.
Pan dla ludzi niebo stworzył,
w niebie moje miejsce jest.
W doczesności cierpieniach,
w pielgrzymce do nieba,
ta prawda jasną pochodnią jest dla mnie.
Panu całkowicie zaufać chcę w nadziei,
że Jego światłość na wieki oglądać będę.
Jezu, prowadź mnie do nieba.

WIEKUISTY OJCZE,
praźródło i początku wszelkiego istnienia,
pobłogosław ten dzień, który mi dajesz
z nieprzebranego bogactwa Twojej dobroci.
Napełnij mnie swoją łaską,
bym mógł dobrem od Ciebie zaczerpniętym,
na innych oddziaływać.
Spraw, by ludzie poznali Ciebie
i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa,
posłanego dla naszego zbawienia,
i Ducha Świętego,
który ma moc odnowić oblicze ziemi.

BOŻE MÓJ I OJCZE!
Za rozpoczęty dzień, dziękuję Ci.
Ty mnie stworzyłeś.
Ty mnie, przez Syna Swojego odkupiłeś.
Do Ciebie na zawsze należeć chcę.
Niech Twoja Święta Wola staje się we mnie.
Pomagaj mi poznawać, co mam czynić.
Strzeż mnie od grzechu
i od każdego niebezpieczeństwa.
Pomóż mi, bym 2 poczuciem odpowiedzialności
spełniał moje obowiązki.
Chcę wszystko na Twoją chwałę czynić,
wszystko, z miłości ku Tobie Boże mój i Ojcze. Amen.

Słowo Boże:
"Panie, każdy dzień jest nową próbą. Chcę jej doświadczyć. Pomóż mi Panie. Z Tobą idę w ten nowy dzień."

Modlitwy: