Psalm 145 - Pochwała wielkości i dobroci Bożej

Wysławiam Ciebie, Boże, mój królu,
błogosławię Twoje Imię na wieki.
Co dzień pragnę Cię błogosławić,
wysławiać Imię Twoje na wieki.
Wielki jest Jahwe, godzien najwyższej chwały,
a wielkość Jego nie zna granic.
Wiek głosi wiekowi o Twoich dziełach,
oznajmia o Twojej wszechmocy.
Wysławiają wspaniałość chwały Twego majestatu:
ja pragnę rozważać Twe przedziwne dzieła.
Opowiadają o potędze czynów grozę budzących:
i ja pragnę głosić Twoją wielkość.
Wieszczą pamięć o Twej ogromnej dobroci
i sprawiedliwość Twoją radośnie głoszą.
Łaskawy jest Jahwe i miłosierny,
nieskory do gniewu i łaski pełen.
Dobry jest Jahwe dla wszystkich,
miłosierdzie Jego jest ponad wszystkie dzieła.
Niechaj Cię sławią, Jahwe, wszystkie Twoje dzieła,
niech Ci błogosławią Twoi wierni.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa,
niech rozpowiadają o Twojej wszechmocy,
by poznali synowie człowieczy moc Twoją
i świetność chwały Twojego królestwa.
Twoje królestwo jest królestwem wszystkich wieków,
Twe panowanie trwa po wszystkie pokolenia.
Wierny jest Jahwe we wszystkich swoich słowach,
święty we wszystkich swoich dziełach.
Jahwe podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
podnosi wszystkich poniżonych.
Oczy wszystkich wznoszą się ku Tobie z nadzieją,
a Ty dajesz im pokarm w odpowiednim czasie.
Otwierasz Twą rękę i sycisz
wszelkie stworzenie żyjące, ile pragnie.
Sprawiedliwy jest Jahwe na wszystkich swoich drogach,
łaskawy we wszystkich swych dziełach.
Bliski jest Jahwe wszystkim, którzy Go wzywają,
wszystkim, którzy wzywają Go szczerze.
Spełnia pragnienia tych, którzy się Go boją,
wysłuchuje ich wołania i wybawia.
Strzeże Jahwe wszystkich, którzy Go miłują,
wszystkich zaś bezbożnych wytraca.
Niech moje usta opowiadają chwałę Jahwe,
a wszyscy żyjący błogosławią Jego Imię
zawsze i na wieki.

Modlitwy: