15. DZIEŃ

BOŻE MÓJ!
Przed Twoim Obliczem staję na progu tego dnia.
Dziękuję z serca, że zdrowy ze snu powstałem.
Dziękuję za sen, który mnie pokrzepił.
Dziękuję, że nad naszym domem czuwałeś.
A teraz pozwalasz słońcu nad nami wschodzić.
Ty jesteś dobry i wierny,
i nas nie opuszczasz, o Boże.
Nie lękam się przeto dnia dzisiejszego.
Pobłogosław wszystko - i moje myśli, i moje czyny.
Cokolwiek mnie spotka, bądź przy mnie.
Daj mi pogodne i radosne myśli.
Nie pozwól,
bym komukolwiek przykrość wyrządził.
Spraw, byśmy wszyscy odczuwali,
że nie jesteśmy sami.
Niech nie zapominamy,
że mamy Ojca w niebie,
i że każdy dzień nas do niego zbliża.
Jezu Chryste, nasz Zbawicielu,
Ty otwarłeś nam drogę do Ojca.
Swym Słowem i łaską sakramentów
pomagaj nam czynić to, co się Tobie podoba.
Matko nasza, Maryjo, módl się za nami!
Aniele Stróżu, bądź przy nas!
Zaczynamy dzień w Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen.

DNIA KAŻDEGO, BOGA MEGO MATKĘ
duszo moja chwal!
Jej dni święte, sprawy wzięte,
z nabożeństwem odprawiaj.
Przypatruj się, a dziwuj się Jej wysokiej zacności.
Zwij Ją wielką Rodzicielką, Błogą Panną w czystości.
Sław jej czyny, proś, by winy Litościwie znieść chciała.
Weźmij One na obronę, by cię z grzechów wyrwała.
Usta moje, sławcie boje
Tej niewiasty pieśniami,
Przez Jej męstwo, my zwycięstwo
Odnosim nad czartami.
Nie ustajcie, wysławiajcie Wszego świata Królową.
Jej przymioty, łaski, cnoty, chwalcie myślą i mową.

PSALM 116 (tl. J. Kochanowski)
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie,
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
Bo litość Jego nad nami stwierdzona, a prawda pańska wiecznie uiszczona.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu:
Jak od początku była, tak i ninie, I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Modlitwy: