4. DZIEŃ

PAN MÓJ I BÓG MÓJ!
Noc przeminęła, nastał poranek.
Z pustymi rękoma staję przed Tobą Panie.
Napełnij moje serce i moje dłonie.
W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać.
Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować,
pragnę innym życie radością osładzać.
Przeżyta noc wzmocniła me siły,
błogi spokój zapanował w mej duszy.
Z darów tych chcę skorzystać.
Poślij mi .człowieka, któremu mógłbym pomóc.
Daj braci i siostry, bym im towarzyszył.
Otwierał im oczy, bym w ubogich i cierpiących
odnajdywał Ciebie.
Ze wszystkimi niech żyję w pokoju,
a złem za złe - nigdy nie odpłacam.
Panie, daj bym dziś świadczył
o Twoim królestwie. Amen.

PANA WYSŁAWIAJCIE WSZYSCY JEGO CZCICIELE!
Pieśń radości śpiewajmy, imię Pana sławiąc!
Uwielbienie i podziękę nieśmy do Jego ołtarzy.
Wysławiajcie Pana!
On życie nam daje i nocą czuwa nad nami.
Snem nas pokrzepia i budzi ze snu.
Wysławiajcie Pana!
Spraw Panie, byśmy dziś, przez Ciebie prowadzeni, drogę dnia szczęśliwie odbyli, zawsze w Twej łasce trwając.
Wysławiajcie Pana!

Słowo Boże:
"Królowi Wieków, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki." (I Tm l, 17)

Modlitwy: