Psalm 140 - Prośba o uwolnienie od ludzi złych

Wybaw mnie, Jahwe, od człowieka złego,
broń mnie przed gwałtownikiem,
od tych, którzy knują zło w swoim sercu,
co dzień wszczynają utarczki,
którzy ostrzą swe języki jak wąż,
a pod wargami mają jad żmii.
Zachowaj mnie, Jahwe, od rąk bezbożnego,
uchroń mnie przed mężem gwałtownym.
Oni zamyślają zachwiać kroki moje.
Pyszni zastawiają na mnie sidła skrycie,
rozciągają sznury na kształt sieci,
przy drodze gotują mi pułapkę.

Rzekłem do Jahwe: Tyś Bogiem moim,
wysłuchaj, Jahwe, głosu mego błagania,
Jahwe, Panie mój, potężna moja pomocy,
osłaniasz moją głowę w dniu walki.
Nie spełniaj, Jahwe, pragnień bezbożnego,
nie wspomagaj jego zamysłów.

Niech oblegający mnie nie podnoszą swej głowy,
niech ich pogrąży złość ich warg.
Niech spadną na nich węgle rozżarzone,
niech będą strąceni w przepaść, aby już nie powstali.
Niech oszczerca nie ostoi się w kraju,
niech nieszczęście doprowadzi do zguby gwałtownika.
Wiem, że Jahwe ujmie się za poniżonym,
że odda sprawiedliwość ubogiemu.
Zaprawdę, sprawiedliwi będą wysławiać Twoje Imię,
prawi żyć będą przed Twoim obliczem.

Modlitwy: