Psalm 47 - Jahwe Królem świata

Klaskajcie w dłonie, wszystkie narody,
podnoście radosne okrzyki na cześć Boga!
Bo Jahwe, Najwyższy, trwogą przejmujący,
jest wielkim Królem wszystkiej ziemi.
On poddał narody pod nasze władanie
i ludy pod stopy nasze.
On wybrał dla nas dziedzictwo,
chlubę Jakuba, którego umiłował.

Bóg wstąpił [na tron] wśród radosnych okrzyków,
Jahwe — przy dźwięku trąb.
Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
Bo On jest Królem całej ziemi;
śpiewajcie Bogu najpiękniejszą pieśń!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Książęta narodów gromadzą się
wraz z ludem Boga Abrahama.
Bogu bowiem podlegają możni świata,
On ponad wszystko wywyższony!

Modlitwy: