20. DZIEŃ

TEN NOWY DZIEŃ, O PANIE,
w Twoje składamy dłonie.
Cokolwiek on nam przyniesie,
niech na nim spocznie Twoje błogosławieństwo.
Twoja Opatrzność niech czuwa nad nami.

PANIE, BOŻE NASZ,
który światłością dzień od nocy oddzielasz,
który nas ze snu budzisz,
byśmy Twą dobroć sławili,
który pozwalasz o łaski Cię prosić;
w swoim nieprzebranym miłosierdziu
przyjmij nasze uwielbienie i podziękę.
Uczyń nas dziećmi światłości
i dziedzicami wiekuistego życia.
Ucz nas prosić Cię o świętość.
Pamiętaj, o Panie, o swoim Kościele,
o naszych braciach i siostrach,
i o tych, co z nami w modlitwie się łączą,
gdziekolwiek są na świecie.
Rozlej nad nami bogactwo Twej miłości,
byśmy na duchu i na ciele wzmocnieni,
silni w wierze,
nieustannie Twoje Imię wysławiali. Amen.

PANIE, OŻYWIAJ TWÓJ KOŚCIÓŁ,
a zacznij ode mnie.
Panie, buduj swój Kościół,
a zacznij ode mnie.
Panie, zaprowadź pokój na świecie
i wiarę w Ciebie, Boże Jedyny,
a zacznij ode mnie.
Panie, umacniaj miłość i prawdy ukochanie,
a zacznij ode mnie.

CHRYSTE, ZBAWICIELU NASZ,
prosimy, niech Bóg włada światem.
Niech Ten, który jest Miłością,
w swojej miłości nas przygarnia,
gdyż kto się na Niego zdaje,
doznaje szczęścia bez granic.
Bóg wszystko ku dobru kieruje,
od Niego najlepsze natchnienia.
Któż może w to wątpić,
że Bóg jest dobrym Ojcem
i wtedy, gdy daje i kiedy odbiera!

Słowo Boże:
"Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia." (Obj. 2, 10)

Modlitwy: