Psalm 29 - Majestat Boży przejawiający się w burzy

Oddajcie Jahwe, synowie Boży,
oddajcie Jahwe chwałę i [wysławiajcie Jego] moc;
oddajcie Jahwe chwałę, należną Jego Imieniu,
w świętych szatach padnijcie na twarz przed Jahwe!
Głos Jahwe rozbrzmiewa nad wodami,
Bóg majestatu grzmi,
Jahwe nad potężnymi wodami!
Głos Jahwe pełen mocy,
głos Jahwe pełen majestatu!
Głos Jahwe łamie cedry,
Jahwe łamie cedry Libanu
i sprawia, że Liban skacze niby cielę,
a Sirjon jak młody bawół.
Głos Jahwe krzesze języki ogniste;
głos Jahwe wstrząsa pustynią,
Jahwe wstrząsa pustynią Kadesz.
Głos Jahwe wyrywa dęby
i ogołaca lasy,
a w Świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała!”
Jahwe tronował nad [wodami] potopu,
Jahwe też będzie panował jako Król na wieki.
Jahwe udzieli mocy swemu ludowi,
Jahwe błogosławić będzie swojemu ludowi
darząc go pokojem.

Modlitwy: