Psalm 59 - Prośba o pomoc przeciwko wrogom

Ratuj mnie, Boże mój, przed moimi wrogami,
weź mnie w obronę przed tymi, którzy przeciw mnie powstają!
Ratuj mnie przed złoczyńcami,
wybaw mnie od ludzi żądnych krwi!
Bo oto nastają na życie moje,
możni spiskują przeciwko mnie.
Chociaż jestem bez winy i bez grzechu, Jahwe,
i choć nie popełniłem nieprawości,
oni się zbiegają i stają w pogotowiu.
Powstań, przybądź mi z pomocą i spójrz!
Ty przecież, Jahwe, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela!
Zbudź się i ześlij karę na wszystkie narody,
nie oszczędź żadnego z tych niecnych wiarołomców!

Powracają co wieczór, ujadają jak psy
i wtoczą się po całym mieście.
Na ustach ich groźby,
na ich wargach miecze.
A któż tego słucha?
Lecz Ty, Jahwe, śmiejesz się z nich
i szydzisz ze wszystkich narodów!
Mocy moja,K Ciebie wyglądam,
bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą.
Bóg mój łaskawy przyjdzie mi z pomocą,
Bóg pozwoli mi napawać się widokiem [upadku] moich wrogów.
Nie wytęp ich jednak,
aby u ludu mego nie wygasła pamięć o tym!
Rozprosz ich swoją mocą i powal,
Panie, tarczo nasza!
Z powodu grzechu ich ust i bluźnierstwa ich warg
niech się staną ofiarą własnej pychy,
swych przekleństw i kłamstw, jakie szerzą!
1Wytrać ich w zapalczywości, wytrać,
tak by się nikt nie ostał!
Niech poznają wszyscy, że Bóg włada nad Jakubem
i aż po krańce ziemi.

Powracają co wieczór, ujadają jak psy
i włóczą się po całym mieście;
błąkają się w poszukiwaniu żeru
i wyją, gdy się nie nasycą.
Ja zaś opiewać będę Twoją moc
i od poranku wysławiać będę dobroć Twoją,
bo Ty jesteś moją obroną,
ucieczką w czas mego ucisku.
Mocy moja, Tobie śpiewać będę,
bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą,
Boże mój łaskawy!

Modlitwy: