Psalm 48 - Syjon, niezwyciężone miasto Boże

Wielki jest Jahwe i wszelkiej chwały najgodniejszy
w stolicy Boga naszego.
Święta Jego góra, wzniesienie wspaniałe,
jest radością całej ziemi.
Góra Syjon, ostatni kraniec północy,
jest stolicą wielkiego Króla.
Bóg pośród jej pałaców
okazał się twierdzą bezpieczną.
Bo oto królowie sprzymierzyli się
i wyruszyli [przeciw niej] pospołu.
Ledwo ujrzeli — struchleli,
przerazili się i uciekli.
Ogarnął ich tam przestrach,
drżenie, jak tę, która rodzi,
jak gdyby wicher od wschodu
kruszył okręty Tarszisz.
Cośmy słyszeli, tośmy sami ujrzeli
w stolicy Jahwe Zastępów,
w stolicy Boga naszego.
Bóg utwierdził ją po wszystkie czasy.

Rozważamy Twą łaskawość, Boże,
pośrodku Twej Świątyni.
Jak Imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja
rozpościera się po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Raduje się góra Syjon,
weselą się miasta judzkie
z wyroków Twoich.
Obejdźcie, okrążcie Syjon dokoła,
policzcie jego baszty!
Podziwiajcie jego mury obronne,
obejrzyjcie jego pałace,
abyście mogli opowiadać przyszłemu pokoleniu:
„Taki jest Jahwe,
Bóg nasz na zawsze i po wszystkie wieki!
On nam przewodzić będzie po wieczne czasy.”

Modlitwy: