Jasnością niebios

Boże, Tyś jasnością niebios,
Światło siejesz we wszechświecie,
Podtrzymujesz go w istnieniu
I ojcowską chronisz ręką.

Oto zorza gasi gwiazdy
I czerwieniuą barwi niebo
A poranny wiatr przynosi
Rosę, która zwilża ziemię.

Już pierzchają nocne cienie,
Razem z nimi mrok przemija,
Słońce zaś, Chrystusa obraz,
Do powstania dzień przynagla.

Tyś jest dniem i dni początkiem,
Światłem światła, jego źródłem;
W Tobie jedność i potęga,
Boże w Trójcy wszechmogący.

Zbawicielu, przyjmij pokłon
I pokornych sług modlitwy,
Kiedy hołd składamy pieśnią
Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.

Modlitwy: