Psalm 99 - Jahwe - Król święty i sprawiedliwy

Jahwe jest Królem — drżą narody;
tronuje na cherubach — chwieje się ziemia.
Wielki jest Jahwe na Syjonie
i wywyższony nad wszystkie narody.
Niech sławią Imię Twoje wielkie i grozę budzące:
święte jest!
Potężny to Król, który umiłował Prawo.
Tyś ustanowił, co słuszne,
Tyś ustalił Prawo i sprawiedliwość w Jakubie.
Wysławiajcie Jahwe, Boga naszego,
i upadnijcie na twarz u podnóżka stóp Jego!
Święty jest!
Mojżesz i Aaron są pośród Jego kapłanów,
a Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego Imienia.
Wołali do Jahwe, a On ich wysłuchał.
W słupie obłoku przemawiał do nich:
przestrzegali Jego przykazań
i Prawo, które im dał.
Jahwe, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał;
Bogiem przebaczenia byłeś dla nich,
ale karałeś ich przewinienia.
Wysłuchajcie Jahwe, Boga naszego,
i upadnijcie na twarz u stóp Jego świętej góry!
Bo święty jest Jahwe, Bóg nasz.

Modlitwy: